Mezinárodní letní kurzy prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty

Koncerty v síni Trojice vždy od 19 hodin, vstupné 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě

Koncerty

Datum

Umělec

Nástroj

středa 1. července v 19:00 hod.

Zahajovací koncert ~ Jindřich Pazdera & Stanislav Gallin

úterý 7. července v 19.00 hod.

Terézia Hledíková & Stanislav Bogunia

klavír

čtvrtek 9. července v 19.00 hod.

Barbora Valečková & Stanislav Bogunia

housle

neděle 12. července v 19.00 hod.

Závěrečný koncert všech účastníků

O kurzech

Ve druhé polovině 80. let 20. století došlo v souvislosti s tzv. perestrojkou k aktivizaci profesních organizací, jejichž činnost byla do té doby režimem zmražena. To platilo také o České hudební společnosti.

Česká hudební společnost iniciovala vznik řady letních hudebních táborů a kurzů. Jedním z nich byl i Letní houslový kurz pro děti a rodiče. Jeho první ročník byl zorganizován v roce 1987, místem konání byl vybrán Písek a jako lektor byl vybrán Jindřich Pazdera, tehdy působící na bratislavské konzervatoři.

Kurz, od prvního roku úspěšný, se v dalším roce sice nepodařilo zorganizovat kvůli ubytovacím problémům a v roce 1989 se z týchž důvodů konal v Bechyni, avšak v roce 1990 se již natrvalo vrátil do Písku. Termín zůstal od počátku nezměněn - první 2 týdny v červenci. Po zániku České hudební společnosti se organizátorem kurzu stalo písecké Divadlo Fráni Šrámka, později - a dodnes - Centrum kultury Písek.

Lektoři

Lektor houslových kurzů Prof. Jindřich Pazdera

Prof. Jindřich Pazdera

AMU Praha
Lektor houslových kurzů MgA. Jan Drha

MgA. Jan Drha

Konzervatoř České Budějovice
Lektor houslových kurzů MgA. Matěj Arendárik

MgA. Matěj Arendárik

korepetice

Pro zájemce

Pro koho jsou kurzy

Kurzů se mohou účastnit děti od předškolního věku s doprovodem rodičů, učitelé až po studenty konzervatoře.

Individuální přístup

Vyučovací hodiny jsou individuální a s každým se pracuje tempem a způsobem, přiměřeným jeho schopnostem.

Zkušený korepetitor

Na kurzu je po celou dobu trvání k dispozici klavírní korepetitor.

Kurzovné

  • 3 200Kč individuální výuka
  • 300€ zahraniční účastník
  • 500Kč pasivní účastník

Informace o průběhu kurzu 2020

MEZINÁRODNÍ LETNÍ KURZY PROF. OTAKARA ŠEVČÍKA PRO MLADÉ HOUSLISTY XXXIII.ročník

Příjezd

1. 7. 2020

Ubytování

od 13 hod DM Petrinum, Soukenická 161

Hotel Pod Skalou, Podskalí 158, Písek

Ubytování cena

250 Kč / noc, platba na místě

Zahájení

15 hod šatna Divadla Fráni Šrámka, Tylova 69

Účastníci do 18 let bez doprovodu předloží při příjezdu písemny souhlas rodičů s ubytováním a doplněný o telefonní kontakt na ně.

Kontakt

Kontaktní osoba

MgA. Lenka Weberová
Divadlo Fráni Šrámka Písek
+420 774 598 326
divadlo@centrumkultury.cz

Informace

p. Marie Krejčí
+420 607 880 797

Jindřich Pazdera
+420 731 485 155
jindrich@pazdera.biz