Mezinárodní letní kurzy prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty

Koncerty v síni Trojice vždy od 19 hodin

Koncerty

pátek 1. července od 19:00
pp 150 Kč | nm 200 Kč
Trio Bohémo ~ Zahajovací koncert Mladý komorní soubor Trio Bohémo diváky přivítá v pátek 1. července v Trojici na Zahajovacím koncertě, který se koná v rámci Mezinárodních letních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty. Trio Bohémo tvoří houslista Matouš Pěruška, violoncellistka Kristina Vocetková a klavírista Jan Vojtek.
pondělí 4. července od 19:00
pp 150 Kč | nm 200 Kč
Terézia Hledíková a Matej Arendárik ~ koncert Houslistka Terézia Hledíková vystoupí v Trojici 7. července, na klavír ji doprovodí Matej Arendárik. Koncert probíhá v rámci Píseckého kulturního léta, jehož součástí jsou letní kurzy profesora Otakara Ševčíka pro mladé houslisty.
čtvrtek 7. července od 19:00
pp 150 Kč | nm 200 Kč
Terézia Hledíková a Matej Arendárik ~ koncert Houslistka Terézia Hledíková vystoupí v Trojici 7. července, na klavír ji doprovodí Matej Arendárik. Koncert probíhá v rámci Píseckého kulturního léta, jehož součástí jsou letní kurzy profesora Otakara Ševčíka pro mladé houslisty.
sobota 9. července od 19:00
pp 150 Kč | nm 200 Kč
Barbora Valečková a Libuše Pančochová - koncert Koncert houslistky Barbory Valečkové proběhne 9. července, na klavír ji doprovodí Libuše Pančochová. Koncert probíhá v rámci Píseckého kulturního léta, jehož součástí jsou letní kurzy profesora Otakara Ševčíka pro mladé houslisty.
pondělí 12. července od 19:00
pp 150 Kč | nm 200 Kč
Závěrečný koncert účastníků kurzů prof. O. Ševčíka Dvoutýdenní letní kurz završí Závěrečný koncert účastníků, který se bude konat 12. července. Těšit se můžete jak na sólová vystoupení, tak i na skladby hrané v orchestru. Kurzů se mohou účastnit děti od předškolního věku s doprovodem rodičů, učitelé až po studenty konzervatoře.

O kurzech

Ve druhé polovině 80. let 20. století došlo v souvislosti s tzv. perestrojkou k aktivizaci profesních organizací, jejichž činnost byla do té doby režimem zmražena. To platilo také o České hudební společnosti.

Česká hudební společnost iniciovala vznik řady letních hudebních táborů a kurzů. Jedním z nich byl i Letní houslový kurz pro děti a rodiče. Jeho první ročník byl zorganizován v roce 1987, místem konání byl vybrán Písek a jako lektor byl vybrán Jindřich Pazdera, tehdy působící na bratislavské konzervatoři.

Kurz, od prvního roku úspěšný, se v dalším roce sice nepodařilo zorganizovat kvůli ubytovacím problémům a v roce 1989 se z týchž důvodů konal v Bechyni, avšak v roce 1990 se již natrvalo vrátil do Písku. Termín zůstal od počátku nezměněn - první 2 týdny v červenci. Po zániku České hudební společnosti se organizátorem kurzu stalo písecké Divadlo Fráni Šrámka, později - a dodnes - Centrum kultury Písek.

Lektoři

Lektor houslových kurzů Prof. Jindřich Pazdera

Prof. Jindřich Pazdera

AMU Praha
Lektor houslových kurzů MgA. Jan Drha

MgA. Jan Drha

Konzervatoř České Budějovice
Lektor houslových kurzů MgA. Matěj Arendárik

MgA. Matěj Arendárik

korepetice

Pro zájemce

Pro koho jsou kurzy

Kurzů se mohou účastnit děti od předškolního věku s doprovodem rodičů, učitelé až po studenty konzervatoře.

Individuální přístup

Vyučovací hodiny jsou individuální a s každým se pracuje tempem a způsobem, přiměřeným jeho schopnostem.

Zkušený korepetitor

Na kurzu je po celou dobu trvání k dispozici klavírní korepetitor.

Kurzovné

  • 3 200Kč individuální výuka
  • 500Kč pasivní účastník

Informace o průběhu kurzu 2022

MEZINÁRODNÍ LETNÍ KURZY PROF. OTAKARA ŠEVČÍKA PRO MLADÉ HOUSLISTY XXXIII.ročník

Příjezd

pátek 1. 7. 2022

Ubytování

Domov mládeže,
Budějovická 1664
Písek

Zahájení

15 hod.
šatna Divadla Fráni Šrámka
Tylova 69

Účastníci do 18 let bez doprovodu předloží při příjezdu písemny souhlas rodičů s ubytováním a doplněný o telefonní kontakt na ně.

Kontakt

Kontaktní osoba

MgA. Lenka Weberová
Divadlo Fráni Šrámka Písek
+420 774 598 326
divadlo@centrumkultury.cz

Informace

p. Marie Krejčí
+420 607 880 797

Jindřich Pazdera
+420 731 485 155
jindrich@pazdera.biz